eneloop rzuca europejskim klientom wyzwanie w konkursie fotograficznym

eneloop rzuca europejskim klientom wyzwanie w konkursie fotograficznym

Aby lepiej rozpowszechnić wśród klientów wiedzę na temat ekologicznych akumulatorów eneloop, nadających się do recyklingu, firma Panasonic Energy Europe organizuje konkurs fotograficzny skoncentrowany wokół tematyki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Co roku na całym świecie zużywa się około 300 mln baterii, z czego w samej tylko Europie aż 90 tys. ton kończy jako odpady komunalne.

Z powodu troski o przyszłość środowiska, firma Panasonic Energy Europe opracowała rewolucyjny akumulator eneloop. Akumulator ten nie tylko można ładować nawet 2100 razy, ale jest on również fabrycznie naładowany energią słoneczną, dzięki czemu jest użyteczny natychmiast i posiada niskie tempo samorozładowania. Akumulator eneloop marki Panasonic daje klientom możliwość wyboru zupełnie nowego stylu życia: ekologiczny akumulator, który wraz z wymaganym przez klientów dużym zapasem energii, zapewnia im wiele korzyści ekonomicznych.

Pięć szans na wygraną
Aby zwiększyć poziom wiedzy klientów na temat akumulatorów eneloop, firma Panasonic zorganizowała międzynarodowy konkurs fotograficzny, który rozpoczął się 1 grudnia 2015 r., a zakończy się 31 grudnia 2016 r. Aby wziąć udział, należy wykonać zdjęcie o tematyce zrównoważonego rozwoju, przyrody, ochrony środowiska itp. — w powiązaniu z akumulatorami eneloop — i umieścić je w  galerii zdjęć. Uczestnicy konkursu mogą udostępniać swoje zdjęcia w mediach społecznościowych i zachęcać krewnych oraz znajomych do ich „polubienia”. Autor zdjęcia, które otrzyma największą całkowitą liczbę „polubień” w zakresie danego tematu, zdobędzie jeden z najnowszych, zaawansowanych technologicznie aparatów Panasonic, jak również zestaw akumulatorów eneloop z inteligentną i szybką ładowarką CC16. Dwaj autorzy zdjęć, które otrzyma największą liczbę głosów w danym kraju (z wyłączeniem głównego zwycięzcy), otrzymają zestawy akumulatorów eneloop z ładowarkami CC16.

W sumie jest to pięć osobnych konkursów fotograficznych, a każdy z nich skupia się na innym „zielonym” temacie. Pierwszym był „ORGANICZNY” (dotyczył rolnictwa ekologicznego oraz warzywników i ogrodnictwa miejskiego), który stał się także inspiracją dla najnowszej limitowanej edycji akumulatorów eneloop. Pierwszy konkurs zakończył się 2 lutego 2016 r. Zwycięzcą okazał się Hałaburda Andrzej, któremu w udziale przypadł fantastyczny aparat Lumix Smart Camera CM1 oraz zestaw akumulatorów eneloop z limitowanej edycji ORGANIC z ładowarką CC16. Trwający obecnie konkurs o tematyce „ZIMA”, zaczął się 3 lutego 2016 r, a zwycięzca zostanie wyłoniony 1 kwietnia 2016 r. Otrzyma on przepiękną kamerę dla aktywnych Panasonic HX-A1 i 2 zestawy akumulatorów eneloop pro z ładowarką CC16. Akumulatorek eneloop pro może być inspiracją dla tego drugiego tematu, ponieważ jest polecany do stosowania w ekstremalnie niskich temperaturach (-20°) i w urządzeniach wymagających dużych zapasów energii, takich jak stroboskopowe fotograficzne lampy błyskowe.

Chcesz podjąć wyzwanie? Prześlij swoje najlepsze ujęcie przez stronę https://photochallenge.panasonic-eneloop.eu/pl.

Panasonic logo
Panasonic action cam HX-A1
eneloop pro AAA
eneloop pro AA
eneloop organic AA
eneloop campaign winter
eneloop AAA 4pack
eneloop AAA 2pack
eneloop AA 4pack
eneloop AA 2pack
Julie Post Project Manager at ARK Communicatie
Vicky Raman Brand Marketing Manager at Panasonic Energy Europe NV